SPY: 507.82$ , +0.06%
QQQ: 436.78$ , -0.29%
BTC: 50762.24$ , -1.36%
GLD: 188.61$ , +0.56%

Ökad försäljning trots nedgång i bostadspriser i januari

Enligt uppgifter från Svensk Mäklarstatistik rapporteras en minskning av bostadspriser i Sverige under januari. Trots detta observerades en ökning i antalet bostadsförsäljningar, vilket väcker frågor om framtiden för bostadsmarknaden.

I januari sjönk priserna på bostadsrätter och villor med 0,8 och 0,6 procent över hela landet. Samtidigt registrerades 10 300 sålda bostäder under månaden, en ökning med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Av dessa var 7 400 bostadsrätter och 2 900 villor, vilket motsvarar en ökning på 6 respektive 13 procent.

Pekar på förväntade räntesänkningar

Oskar Öholm, VD för Mäklarsamfundet, uttrycker en försiktig optimism för bostadsmarknaden. Han pekar på förväntade räntesänkningar och en ökande aktivitet bland spekulanter. En majoritet av mäklarna förutspår oförändrade priser under första kvartalet.

Erik Wikander, vice VD för Svensk Fastighetsförmedling, ser tecken på ett trendbrott i bostadsmarknaden, speciellt med tanke på den ökade aktiviteten i bostadsrättsaffärer jämfört med föregående år. Han noterar också en liknande trend för villor under det fjärde kvartalet föregående år.

Kommer andra faktorer

Enligt Robert Boije, chefsekonom vid den statligt ägda banken SBAB, finns det ännu inget tydligt trendbrott på bostadsmarknaden. SBAB påpekar att det råder en låg aktivitet på marknaden, med ett stort utbud av lägenheter och längre försäljningstider. Boije anser att trots Riksbankens prognos om en sänkt styrränta, kommer andra faktorer, som ökade avgifter i bostadsrättsföreningar, att dämpa eventuella positiva effekter.

SBAB förutspår att bostadspriserna kommer att vara stabila, med möjlighet till mindre nedgångar under tidig vår. Dock, över hela 2024, förväntar man sig en ökning i bostadspriserna. Denna blandade bild speglar osäkerheten på den svenska bostadsmarknaden, där olika aktörer har skilda perspektiv på dess framtida utveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Sociala Medier:

Kontakt:

[email protected]