S&P500: 5447.87$ , -0.31%
OMXS30: 2573.91$ , -0.8%
BTC: 60827.25$ , +1.76%
XAU: 2329.85$ , -0.13%

Bostadspriser 2024

Denna sida har samlat statistik från booli över hur priserna för lägenheter samt hus utvecklat sig i Sverige.

Senaste nytt om bostadspriserna

Under våren 2022 nådde bostadspriserna sin topp, främst på grund av att inflationen steg kraftigt vilket i sin tur drev upp bolåneräntorna från rekordlåga nivåer. Detta ledde till att bostadspriserna sjönk.

Bolåneräntor, samt förväntningarna på framtida bolåneräntor, är de faktorer som har störst påverkan på bostadspriserna på kort och medellång sikt. Riksbanken har börjat sänka sin styrränta och marknaden förväntar sig nu fallande räntor under 2024. Därför tror marknaden också att bostadspriserna har stabiliserats och att de kommer att stiga svagt under året.

Senaste artiklarna om bostäder

Prisdata – Booli – Översikt

Huspriser

1 månad3 månader1 åri årSedan Max
Storstockholm
1.4%
4.8%
4%
7.5%
-3.7%
Storgöteborg
0.6%
2.6%
1.5%
7.9%
-8.2%
Stormalmö
0.5%
2.3%
3.2%
6.9%
-4.5%
Norra Sverige
3.4%
4.7%
7%
10.5%
-4.7%
Mellersta Sverige
2.7%
1.9%
2.1%
7.5%
-6.2%
Södra Sverige
-0.1%
1.8%
0%
5.2%
-9.6%


Lägenhetspriser

1 månad3 månader1 åri årSedan Max
Storstockholm
1.1%
4.1%
1.6%
4.5%
-12.9%
Storgöteborg
-0.4%
1.2%
1.2%
1.6%
-13.7%
Stormalmö
0.9%
3.2%
4.4%
6.4%
-11%
Norra Sverige
1.8%
7.7%
4.4%
8.3%
-7.3%
Mellersta Sverige
0.5%
1.4%
0.3%
4.1%
-15.3%
Södra Sverige
0.2%
2.6%
0.5%
3.1%
-13%

Prisdata – Booli – Grafer

Mellersta Sverige Lägenhetsprisindex

Mellersta Sverige Husprisindex

Norra Sverige Lägenhetsprisindex

Norra Sverige Husprisindex

Storgöteborg Lägenhetsprisindex

Storgöteborg Husprisindex

Stormalmö Lägenhetsprisindex

Stormalmö Husprisindex

Storstockholm Lägenhetsprisindex

Storstockholm Husprisindex

Södra Sverige Lägenhetsprisindex

Södra Sverige Husprisindex

Sociala Medier:

Kontakt:

info (snabel-a) finansnytt (punkt) se