S&P500: 5123.41$ , -1.46%
OMXS30: 2495.6$ , -1.25%
BTC: 65369.27$ , +2.15%
XAU: 2370.4$ , -0.16%

Riksbankschefen: ”Fungerade västerländska ekonomier får inte valutakollapser”

Erik Thedéen, chefen för Riksbanken, tror kronans är undervärderad och att den nuvarande negativa trenden kan vända snabbt. ”Sveriges ekonomi är i grunden god och välskött. Det talar för att växelkursen på sikt kommer att stärkas.”, säger Riksbankschefen.

Det finns ingen entydig förklaring till kronans svaghet, men flera teorier har diskuterats. En förklaring vid SNS-seminarium var att hushållens stora nettotillgångar utomlands kan vara en faktor. En annan faktor är det ökade professionella sparandet, som inkluderar investeringar genom fondförvaltare, PPM och AP-fonder.

”Fungerade västerländska ekonomier får inte valutakollapser. Nu har kronan driftat ganska långt åt det svagare hållet. Det kommer inte att fortsätta för alltid.” Säger Thedéen.

För att förklara kronans nedgång har intresset ökat för spekulativa trender. Endast en mindre del av den globala valutahandeln har kopplingar till den reala ekonomin, medan majoriteten, 92 procent, hanteras av finansiella aktörer. En specifik typ av handelsstrategi som blivit aktuell är trendföljande strategier, där aktörer följer aktuella marknadstrender i förhoppning om att de kommer att fortsätta.

Erik Thedéen uttrycker oro för att när fler deltar i dessa trender kan de förstärkas av sig själva. Historiskt sett har sådana trender pågått en längre tid, men de når till slut en gräns, och vändningen går fort. Om dessa trendföljande strategier, bidragit till kronans svaghet, kan det snabbt vända när trenden bryts menar Thedéen. Riksbankens uppfattning är att kronan är undervärderad med 10-15 procent enligt teorin om köpkraftsparitet.

För att minimera risken för valutaförluster har Riksbanken beslutat att säkra en del av valutareserven.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Sociala Medier:

Kontakt:

[email protected]