S&P500: 5123.41$ , -1.46%
OMXS30: 2495.6$ , -1.25%
BTC: 65369.27$ , +2.15%
XAU: 2370.4$ , -0.16%

Finansministern: Sverige i en ”ekonomisk vinter”, återhämtningen kommer 2025

Finansminister Elisabeth Svantesson

Sverige befinner sig i en ekonomisk vinter, säger Finansministern. Inflationen sjunker, men höga priser och räntor fortsätter att påverka företag och hushåll negativt. Detta leder till en svag konjunktur som förväntas hålla i sig till 2025.

Höga räntor bromsar ekonomisk tillväxt, även om inflationen nu visar tendenser att minska både nationellt och internationellt. Detta har minskat hushållens köpkraft och dämpat efterfrågan i den svenska ekonomin. Förväntningarna är att hushållens konsumtion förblir låg till början av 2024, men förväntas återhämta sig gradvis när inflationen sjunker och inkomsterna ökar.

Finansministern betonar att den minskande inflationen är ett positivt tecken och visar att regeringens åtgärder mot inflation har en effekt. Budgeten är anpassad efter den aktuella ekonomiska situationen för att stödja återhämtningen tills målet för inflationen uppnås.

Bostadsbyggandet förväntas förbli lågt nästa år, vilket kommer att påverka BNP-tillväxten negativt. Sedan förväntas exporten bidra till tillväxt under 2024. Finansdepartementet förutspår att svensk BNP kommer att minska med 0,5 procent i år och öka med 0,6 procent 2024.

Spår en återhämtning av svenska ekonomin 2025

Arbetsmarknadsläget i Sverige har försämrats med minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet. Prognosen pekar på fortsatt svag utveckling med ökad arbetslöshet under 2024. Dock förväntas en förbättring på arbetsmarknaden när konjunkturen återhämtar sig under 2025.

Prognosen är präglad av osäkerhet med flera variabler som kan påverka utvecklingen, inklusive marknadsräntor, bostadsmarknaden och ekonomin i andra länder. Den ekonomiska situationen belastar de offentliga finanserna under både innevarande år och 2024. Konjunkturförsvagningen och eftersläpande effekter av hög inflation leder till minskade skatteintäkter och ökat kostnadstryck på kommuner och regioner. Först när ekonomin förväntas återhämta sig 2025 förväntas även de offentliga finanserna förstärkas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Sociala Medier:

Kontakt:

[email protected]