S&P500: 5123.41$ , -1.46%
OMXS30: 2495.6$ , -1.25%
BTC: 65369.27$ , +2.15%
XAU: 2370.4$ , -0.16%

Byggkrisen fortsätter – Var tredje byggfirma minskar personalstyrkan

Inom byggsektorn har man vidtagit flera åtgärder som svar på den avtagande ekonomin.

  • En tredjedel av företagen har minskat sin personalstyrka.
  • Omkring 27 procent förväntar sig att de måste flytta fram planerade byggprojekt.
  • En av fem anställda uttrycker oro över att förlora sitt jobb under det aktuella året.

Enligt en studie genomförd av Ramirent och Novus, framgår det att hälften av de verksamma i byggindustrin har vidtagit någon åtgärd för att hantera nedgången i branschen. Nästan en tredjedel har reducerat sin personal, en fjärdedel har sänkt priserna på sina projekt, och nästan var sjätte har avstått från att investera i maskiner eller annan nödvändig utrustning.

Jimmy Dahlström, chef för Ramirents affärsområde Den temporära fabriken, påpekar i ett pressmeddelande att företagen nu mer än någonsin måste prioritera och använda resurser effektivt, utan att kompromissa med kvalitet. Han framhäver vikten av naturliga besparingar, som att dra ner på konsulttjänster eller minska onödiga tjänsteresor, men också att företagen bör satsa på långsiktig utveckling och relationer för att klara av lågkonjunkturen.

Otryggheten inom branschen är tydlig. I år uttrycker nästan 20 procent av de tillfrågade oro för att förlora sina jobb på grund av brist på arbete, en betydande ökning jämfört med 13 procent under 2023. Sju av tio tror att det kommer att vara svårt att rekrytera rätt kompetenser till byggbranschen under de kommande tio åren, främst på grund av branschens bristande attraktivitet och svårigheter att locka tillbaka de som lämnat sektorn.

Ramirent-rapporten visar även att 27 procent av byggföretagen planerar att skjuta upp byggstarter under året.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Sociala Medier:

Kontakt:

[email protected]