S&P500: 5123.41$ , -1.46%
OMXS30: 2495.6$ , -1.25%
BTC: 65369.27$ , +2.15%
XAU: 2370.4$ , -0.16%

Undersökning: var tredje hushåll får knappt ihop ekonomin

En nylig studie från Swedbank visar att var tredje hushåll redan har ekonomiska svårigheter. Nu står de inför en ännu tuffare höst, där både ökade räntor och stigande priser hotar, samtidigt som inkomsterna inte ökar i samma takt.

Swedbank har genomfört en ekonomisk undersökning i samarbete med Kantar Sifo för att analysera svenskarnas ekonomiska situation. Samma studie genomfördes både under vintern och nu inför hösten, enligt Madelén Falkenhäll, en ekonomexpert på Swedbank.

Resultaten visar på en betydande förändring jämfört med vinterperioden. Fler människor tvingas nu använda sina besparingar, och många kämpar för att få ihop ekonomin. Falkenhäll säger att det senaste halvåret har varit särskilt utmanande.

Enligt studien har fler hushåll blivit tvungna att använda sina sparade pengar, och deras ekonomiska buffertar har krympt sedan vintern.

Inför hösten ser det ut som att hushållen kommer att ställas inför ännu tuffare tider. Bankerna har presenterat sina ekonomiska rapporter och det verkar vara bred enighet om att räntorna kommer att förbli höga under vintern, med åtminstone en räntehöjning i september. Nordea, Swedbank och Handelsbanken förutspår till och med en ytterligare höjning i november. Samtidigt är den svenska kronan svag, och det finns inga tecken på sänkta matpriser, särskilt med tanke på dåliga skördar och Rysslands krig som påverkar tillgången på bland annat spannmål.

Samtidigt har barnbidragen inte höjts, och enligt Swedbanks studie är många barnfamiljer beroende av dessa bidrag för att klara sina ekonomiska utmaningar.

De mest sårbara i denna ekonomiska situation är ensamstående föräldrar med barn. Studien visar att nästan 30 procent av hushållen oroar sig över sin ekonomiska situation enligt Swedbanks rapport.

Även om vissa hushåll fortfarande har ekonomiska marginaler och sparade pengar, påverkas alla av de ökande räntorna och högre kostnaderna. Falkenhäll betonar vikten av att vara förstående mot sig själv och kanske inte kräva fortsatt sparande, utan snarare fokusera på att få ekonomin att gå ihop.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Sociala Medier:

Kontakt:

[email protected]