S&P500: 5123.41$ , -1.46%
OMXS30: 2495.6$ , -1.25%
BTC: 65369.27$ , +2.15%
XAU: 2370.4$ , -0.16%

Riksbankschefen: inflationen fortfarande för hög

Riksbankens chef, Erik Thedéen, påpekade att trots att inflationen sjunker, är pristrycket fortfarande för högt i ekonomin. Han framhöll att de tidigare räntehöjningarna har haft en viss effekt på att sänka inflationen, men noterade att elprisernas kraftiga nedgång har haft en stor inverkan på nedgången i KPIF-inflationen. Han betonade att den underliggande inflationen, som normalt sett ger en bättre bild av inflationsriktningen, fortfarande är för hög.

Thedéen upprepade att Riksbankens prognos är att styrräntan kan behöva höjas ytterligare. Beslutet kommer dock att bero på ny information och dess inverkan på konjunktur- och inflationsutsikterna.

Han förstod att höjda räntor kan vara påfrestande, särskilt i svåra ekonomiska tider. Trots detta betonade han att kostnaden för långvarigt hög inflation är betydligt större och att det är viktigt att återfå köpkraften.

Riksbankschefen noterade också att den svaga kronan tidigare hade bidragit till inflationsuppgången.

Vice riksbankschefen, Anna Breman, välkomnade den minskande inflationen, men påpekade att en bred nedgång krävs för att återgå till en varaktigt låg och stabil inflation. Hon betonade att det finns goda förutsättningar för att inflationen ska fortsätta att minska, men varnade för eventuella bakslag och betonade vikten av att analysera hur ny information påverkar konjunktur- och inflationsutsikterna.

Hon betonade särskilt tre områden som kommer att vara viktiga att övervaka, nämligen hushållens konsumtion och sparande, arbetsmarknadens utveckling och företagens prissättningsbeteende. Framtida penningpolitik kommer att baseras på Riksbankens samlade bedömning av inflationsriktningen.

Enligt Breman är Riksbankens prognos att penningpolitiken måste vara stram under en tid framöver för att återgå till en varaktigt låg och stabil inflation. Detta är viktigt för att främja ökade reallöner, konkurrenskraftiga företag och ökat välstånd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Sociala Medier:

Kontakt:

[email protected]