S&P500: 5123.41$ , -1.46%
OMXS30: 2495.6$ , -1.25%
BTC: 65369.27$ , +2.15%
XAU: 2370.4$ , -0.16%

Nordeas VD: Stora risker i nordiska ekonomierna

Vinster fortsätter att stiga, men Nordeas VD, Frank Vang-Jensen, uttrycker sin oro i Dagens Industri. Han varnar för att riskerna växer i de nordiska ekonomierna och att vi ännu inte har sett de fullständiga konsekvenserna av inflationen och de stigande räntorna. Enligt honom kommer bostadspriserna att fortsätta att sjunka.

Även om Nordea har uppnått en 34-procentig ökning av rörelsevinsten jämfört med föregående år, är Vang-Jensen fortfarande bekymrad inför framtiden. Han är nöjd med att intäkterna växer snabbare än kostnaderna i alla sektorer, och att företagsutlåningen fortsätter att öka. Trots detta betonar han att kreditförlusterna är begränsade till 4 procent av utlåningen, vilket är en stor framgång för Nordea.

Vang-Jensen uttrycker sin oro över framtida ekonomiska utmaningar och betonar att nordiska ekonomier hittills har hanterat problemen väl. Han pekar på riskerna som byggs upp på grund av inflationen och de högre räntorna, tillsammans med den svaga svenska och norska kronan, vilket resulterar i importerad inflation. Geopolitiska problem och utmaningar gör honom övertygad om att riskerna kommer att öka, vilket kan leda till svårigheter för både hushåll och företag nästa år.

Han nämner specifikt att konsumtionen påverkas, särskilt för förbruksvaror, medan serviceindustrin än så länge verkar klara sig relativt väl. Vang-Jensen förutspår en justering i konsumtionsmönster när effekterna av räntehöjningar slår igenom.

Han uppmanar aktörer på marknaden att förbereda sig för en normalisering av räntorna på en högre nivå, vilket kan kräva anpassning av tillgångspriser och investeringsmöjligheter. Han nämner en förväntad större korrektion av bostadspriser och andra tillgångar i framtiden på grund av högre räntor.

Vang-Jensen betonar vikten av att förstå konsekvenserna av långsiktigt högre räntor och uppmanar till en annorlunda bedömning av marknadssituationen. Han framhåller också behovet av att noga övervaka hushållens och företagens likviditet, särskilt med tanke på att en minskning av inlåningen kan indikera pågående utmaningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Sociala Medier:

Kontakt:

[email protected]