S&P500: 5123.41$ , -1.46%
OMXS30: 2495.6$ , -1.25%
BTC: 65369.27$ , +2.15%
XAU: 2370.4$ , -0.16%

Högsta nivån av konkurser inom bygg på 15 år

Bygg konkurser 2

Byggbranschen står inför stora utmaningar i Stockholm, där en nedgång i bostadsbyggandet är påtaglig enligt Länsstyrelsens prognos rapporterad av SvD.

Länsstyrelsen i Stockholm förutspår att endast en tredjedel av antalet bostäder jämfört med toppåret 2021, det vill säga högst 6 000 enheter, kommer att påbörjas detta år, enligt Svenska Dagbladet.

Denna abrupta nedgång har lett till minskade priser på byggbar mark, även känd som byggrätter, och lägre standarder för utformningen av bostadsområden.

Kostnaderna för byggprojekten överstiger intäkterna

Kostnaderna för byggprojekten överstiger intäkterna. Anna Broman, bostadspolitisk expert vid Byggföretagen, berättar för tidningen att på flera ställen är byggkostnaderna så höga att även negativa priser på byggrätter inte skulle räcka för att göra projekten lönsamma. I vissa delar av länet är det därför omöjligt att starta lönsamma byggprojekt, även om marken erbjöds gratis. Detta enligt en rapport från Evidens, beställd av Byggföretagen.

Trots att det fortfarande är möjligt att göra vinst i centrala områden genom att sätta högre hyror eller sälja bostadsrätter till höga priser, har även där byggrätternas värde halverats. Detta kan leda till att Stockholms stad som markägare riskerar att förlora miljardbelopp, enligt Evidens.

Länsstyrelsen i Stockholm instämmer i branschens negativa syn.

Länsstyrelsen påpekar att den drastiska minskningen av byggandet har lett till en ökning av konkursfall inom byggbranschen i Stockholms län med 33 procent, vilket är de högsta nivåerna på 15 år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Sociala Medier:

Kontakt:

[email protected]