S&P500: 5123.41$ , -1.46%
OMXS30: 2495.6$ , -1.25%
BTC: 65369.27$ , +2.15%
XAU: 2370.4$ , -0.16%

Federal reserve lämnar räntan oförändrad

Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, har beslutat att inte förändra räntan inom det förväntade intervallet på 5,25 till 5,5 procent. Denna nyhet fick ingen omedelbar påverkan på marknaderna.

Detta är det andra mötet i rad där Federal Reserve håller styrräntan oförändrad. Enligt centralbanken är ekonomisk aktivitet och sysselsättning fortfarande stark, även om takten har avtagit jämfört med början av året. Arbetslösheten förblir på en låg nivå enligt Federal Reserves uttalande. En förändring jämfört med septemberprotokollet är att Federal Reserve då ansåg att ekonomin växte i en stabil takt.

I nuläget anser ledamöterna inom Federal Reserve att inflationen fortfarande är för hög. Centralbankens mål är att uppnå maximal sysselsättning och en inflationsnivå på 2 procent över en längre tidsperiod.

Federal Reserve meddelar att beslutet att behålla räntan inom intervallet 5,25-5,5 procent fattades för att uppnå dessa mål.

Centralbanken betonar att man noggrant övervakar den ekonomiska utvecklingen och är redo att justera penningpolitiken vid behov för att motverka eventuella risker som hindrar uppnåendet av målen.

Federal Reserve presenterar inte några nya prognoser denna gång, men förväntas göra det i samband med decembermötet.

Marknaden hade redan prisat in detta besked, vilket resulterade i minimala reaktioner på börsen. Det breda S&P 500-indexet ökade med 0,4 procent tio minuter efter meddelandet, vilket motsvarade nivån före beskedet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Sociala Medier:

Kontakt:

[email protected]