S&P500: 5447.87$ , -0.31%
OMXS30: 2568.96$ , -0.99%
BTC: 60646.3$ , +1.46%
XAU: 2324.73$ , -0.35%

Ingves: Sveriges EU-medlemskap har blivit olyckligt

Sverige bör gå med i euron och delta fullt ut i EU-samarbetet, menar Stefan Ingves, tidigare chef för Riksbanken. Han uttrycker oro över att Sverige glider längre bort från beslut och inflytande inom EU, i en intervju i dagens nyheter. Den svenska EU-debatten är enligt Ingves för lokal och regional, vilket försvårar ett helhetsperspektiv.

”En halv medlem i EU”

Ingves beskriver Sverige som en ”halv medlem” i EU på grund av att landet står utanför eurosamarbetet. Han betonar att länder som är med i euron har större inflytande över beslut inom unionen. Han påpekar även att Sverige ofta hamnar utanför viktiga beslut och att det är problematiskt att landet försöker bygga egna system när europeiska lösningar redan finns.

Finanssektorns beroende av omvärlden

Ingves argumenterar för att Sverige har allt mindre fördelar med en egen valuta. Den svenska finanssektorn och ekonomin är starkt beroende av internationella flöden, vilket begränsar landets frihetsgrader. Han ifrågasätter poängen med en egen valuta, särskilt eftersom Sverige importerar den allmänna räntenivån från omvärlden.

EES-avtal vs EU-medlemskap

Jämfört med Norge, som har ett EES-avtal, ser Ingves det som problematiskt att ta emot lagstiftning från Bryssel utan att ha inflytande över dess utformning. Han menar att detta långsiktigt inte är en hållbar ordning för Sverige.

Ekonomiska och demokratiska skäl

Ingves anser att Sveriges EU-medlemskap blev olyckligt från början på grund av bristande förankring och att det sågs som en lösning på ekonomiska problem på 1990-talet. Han ser dock den gemensamma valutan euron som ett lyckat projekt och betonar behovet av fördjupat ekonomiskt samarbete för att Europa ska kunna hävda sig globalt.

Europas framtid och behov av strukturomvandling

Ingves tror på Europas ekonomiska framtid och dess betydelse som ett av världens största handelsområden. Han ser dock ett behov av strukturomvandling och tillväxt för att skapa konkurrenskraft. Europa skulle gynnas av att skapa större gemensamma marknader och enhetliga obligationer för att locka kapital och stärka sin globala position.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Sociala Medier:

Kontakt:

info (snabel-a) finansnytt (punkt) se