S&P500: 5123.41$ , -1.46%
OMXS30: 2495.6$ , -1.25%
BTC: 65369.27$ , +2.15%
XAU: 2370.4$ , -0.16%

Höjning av bostadsrättsavgiften är nödvändig enligt experter

Trots betydande ökningar av kostnader väljer många bostadsrättsföreningar att bara höja sina avgifter med elva procent, vilket enligt förvaltaren Nabo inte är tillräckligt för att hantera den nya ekonomiska situationen, rapporterar GP.

En sammanställning gjord av Nabo visar att mellan december 2023 och januari 2024 höjdes genomsnittlig bostadsrättsavgift med elva procent. Detta kan jämföras med föregående årsskifte 22/23, då höjningen var tio procent. Endast fyra av tio föreningar (39 procent) valde att öka sina avgifter.

Jonas Gustavsson, en ekonomisk expert hos Nabo, anser att den nuvarande höjningen är otillräcklig med tanke på inflationen, höga räntor och underhållskostnader. Enligt Nabos bedömning behöver höjningen vara över 20 procent i genomsnitt från och med den 1 januari 2024 för att möta de ekonomiska behoven.

Han påpekar att många föreningar kanske genomför höjningarna stegvis och att vissa försöker undvika att införa en avgiftshöjning från januari, vilket är en ekonomiskt tung period för hushållen.

Bostadsrättsekonomi är en komplex fråga enligt Jonas Gustavsson, inte bara på grund av de ekonomiska aspekterna utan även påverkan på individens värderingar av sin bostad och personliga ekonomi i jämförelse med föreningens långsiktiga ekonomi. Dessutom kan det vara svårt att möta grannar med dåliga nyheter om avgiftshöjningar.

En annan viktig fråga är bostadsrättsföreningarnas skuldsättning, som Riksbankschefen Erik Thedéen lyfte fram. Nabos bedömning är att skuldsättningen kan öka när underhållsbehovet av fastigheter inte längre kan skjutas upp.

Jonas Gustavsson nämner att föreningar i storstadsregionerna har bra efterfrågan på bostäder, vilket minskar risken för konkurs där. Men i glesbygden, där det finns fler hyresrätter och potentiellt mindre efterfrågan på bostadsrätter, kan det uppstå större risker och problem för föreningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Sociala Medier:

Kontakt:

[email protected]