S&P500: 5123.41$ , -1.46%
OMXS30: 2495.6$ , -1.25%
BTC: 65369.27$ , +2.15%
XAU: 2370.4$ , -0.16%

3 lärorika aktieutbildningar online

Söker du aktiekunskap? Det finns en rad olika utbildningar online som kan ge dig värdefull information för att förbättra ditt sparande. Nedan följer 3 stycken intressanta aktieutbildningar.

1) Dagligutdelning

När du registrerar dig för kursen på utbildning.dagligutdelning.se får du direkt tillgång till ett omfattande utbildningspaket som inkluderar:

 • 7 timmars videokurser
 • Självtester
 • Sammanfattningar för att hjälpa dig att förstå och tillämpa kunskaperna

Flexibel lärandeupplevelse

Utbildningen är designad för att du ska kunna genomföra den i din egen takt, och på en arbetsdag kan du avsevärt förbättra dina investeringskunskaper.

Förbättrade investeringsbeslut

Kursen syftar till att göra dig bättre på att fatta beslut och undvika kostsamma misstag, samtidigt som du lär dig att identifiera lönsamma aktieinvesteringar.

10 stycken ”kursmoduler”

Kursen innehåller 10 stycken olika kursmoment:

 • Grundläggande privatekonomi
 • Förståelse för aktiemarknaden
 • Risk och avkastning
 • Börsens dynamik
 • Indexens roll
 • Fonder och ETF:er
 • Aktieanalys
 • Undvik vanliga misstag
 • Rätt portföljstrategi
 • Identifiera och bevaka aktier

Kursinnehåll och support

Utbildningen innehåller en rad olika material och resurser, samt stöd vid frågor eller funderingar. Du får tillgång till exklusiva evenemang som del av utbildningen.

Åtkomst och förkunskaper

Allt material är tillgängligt för dig i 12 månader efter avslutad kurs. Det krävs inga förkunskaper för att delta i utbildningen, vilket gör den lämplig för både nybörjare och mer erfarna investerare.

Tidsåtagande och grupprabatt

Kursens totala material tar cirka 7 timmar att genomgå, och vi rekommenderar att du sprider ut det över 4 veckor. Grupper på minst 3 personer som anmäler sig tillsammans får en rabatt.

Omedelbar tillgång och ångerrätt

Tillgången till kursen är omedelbar efter köp, och du får instruktioner via e-post. En 14-dagars ångerrätt tillämpas, vilket ger dig möjlighet att få pengarna tillbaka inom 14 dagar från att du fått tillgång till kursen.

Kostnad

Pris för kursen: 7 499 kr


2) Nordic Trading

Nordic Trading har etablerat sig som en framträdande aktör inom tradingvärlden. Deras huvudsakliga fokus ligger på att ständigt utveckla och förbättra sin trading genom rigorösa backtestningar av sina strategier. Nu strävar de efter att dela med sig av sina insikter och erfarenheter till en bredare publik.

Intresserade kan påbörja sin kurs omgående. Utbildningsmaterialet är tillgängligt online och kursen erbjuder flexibilitet i tid och upplägg. Deltagare får individuell handledning och kan anpassa utbildningen efter sina egna behov.

Deras unika tillvägagångssätt

Det som skiljer Nordic Trading från andra aktörer är deras unika och hållbara tillvägagångssätt till trading. De har utvecklat en metodik som inte bara fokuserar på kortsiktiga vinster utan även på långsiktig hållbarhet och stabilitet. Deras strategi är utformad för att tillmötesgå sina kunders specifika behov och önskemål.

Indexanalyser och marknadssyn

Ett av Nordic Tradings kärnområden är deras indexanalyser. Under de senaste två åren har de visat en imponerande träffsäkerhet i sina marknadsprognoser. Dessa analyser erbjuder en värdefull resurs för kunder som söker bekräftelse eller en andra åsikt om marknadens riktning.

Fokus på samarbete och gemenskap

Nordic Trading förstår vikten av gemenskap inom trading. De har skapat en plattform där individer kan mötas, dela erfarenheter och kunskap. Medlemmar uppmuntras att lära av varandras misstag och framgångar, vilket bidrar till en rik och stödjande miljö.

Smart Money Concept

En nyckelkomponent i Nordic Tradings filosofi är ”Smart Money Concept” (SMC). De belyser vikten av att förstå marknadens dynamik och hur de ”medvetna” traderna kan utnyttja marknadens manipulationer till sin fördel. Denna insikt är central för deras undervisningsmetodik och strategiutveckling.

Kostnad

Utbildningspaket (24 990 kr)
För de som är intresserade av att djupdyka i trading erbjuder Nordic Trading en omfattande utbildning. Denna utbildning täcker allt från grundläggande tradingkoncept till mer avancerade strategier och psykologi. Kursen är flexibel och kan genomföras i egen takt, med möjlighet att boka personliga sessioner för att fördjupa förståelsen.

Community medlemskap (149 kr / månaden)
Nordic Trading erbjuder ett communitymedlemskap som inkluderar en rad tjänster som indexanalyser, swingcase, livesessioner, marknadsanalyser och ett forum för diskussioner.


3) Teknisk analys med Anders Haglund

Teknisk analys är ett omtvistat område inom investeringsvärlden. Vissa menar att det är värdelöst, andra menar att det är essentiellt verktyg för varje investerare. Kursen ”Teknisk analys med Anders Haglund”, är utformad för att ge deltagarna en grundlig förståelse av detta område. Med över 30 års erfarenhet i finansvärlden, ger Haglund en unik inblick i konsten att behärska marknaderna.

Grundläggande kunskaper i teknisk analys

Denna kurs är inte bara för dem som redan är bekanta med teknisk analys. Tvärtom välkomnar den nybörjare utan tidigare erfarenhet. Här lär sig deltagarna de grundläggande aspekterna av teknisk analys och hur de kan tillämpa dessa för att förbättra sina investeringsstrategier. Kursen betonar vikten av ett öppet sinne och intresse för värdepappershandel.

Mer än bara teori

Haglund fokuserar inte enbart på teoretiska aspekter utan strävar också efter att utveckla deltagarnas praktiska färdigheter. Kursen täcker viktiga teman såsom riskhantering, tolkning av köp- och säljsignaler, förståelse av formationer och trender, samt användning av olika indikatorer och stop-loss strategier. Dessa komponenter är avgörande för en framgångsrik tradingverksamhet.

Förståelse bakom tekniska formationer

En unik aspekt av kursen är förklaringen av de skeenden som ligger bakom bildandet av tekniska formationer. Denna förståelse är avgörande för att kunna applicera teknisk analys effektivt. Kursen syftar till att ge en djupare insikt om varför vissa analytiska metoder fungerar, vilket i sin tur gör det lättare för deltagare att använda dessa metoder i praktiken.

Tillämpad teknisk analys

Utöver de grundläggande koncepten, tar kursen också upp hur teknisk analys kan användas i verkliga handelssituationer. Deltagarna får lära sig om positionshantering och vad som faktiskt krävs för att upprätthålla en framgångsrik tradingverksamhet. Kursen erbjuder även dagsaktuell teknisk analys av OMXS30 och utvalda aktier, samt insikter om hur professionella traders använder teknisk analys i deras systematiska aktieförvaltning.

En kurs för alla nivåer

Anders Haglunds kurs ”Teknisk analys med Anders Haglund” är därför inte bara en resurs för att lära sig grunderna i teknisk analys. Den är en omfattande guide som förbereder deltagarna för de många utmaningar och möjligheter som finns på finansmarknaderna. Med sin blandning av teoretisk kunskap och praktiska färdigheter är kursen en värdefull investering för alla som vill lyckas inom trading och investeringar.

Kostnad

Pris för kursen: 2 700 kr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Sociala Medier:

Kontakt:

[email protected]