S&P500: 5123.41$ , -1.46%
OMXS30: 2495.6$ , -1.25%
BTC: 65369.27$ , +2.15%
XAU: 2370.4$ , -0.16%

Att investera i fastighetslån: En guide för nybörjare

Bostadsrättsförening

Att investera i fastigheter är en attraktiv strategi för många som söker en stabil och potentiellt lönsam inkomstkälla. Med rätt tillvägagångssätt kan fastighetsinvesteringar ge en stark grund för din ekonomiska framtid. Här är en grundläggande guide som hjälper dig att förstå grunderna i fastighetsinvesteringar.

Historisk avkasatning är inte en garanti för framtida avkastning.

Varför investera i fastigheter?

– Stabil inkomst

Många investerar i fastigheter för att skapa en stabil inkomstkälla genom uthyrning. Beroende på fastighetens läge och typ kan hyresintäkterna ge en regelbunden och förutsägbar inkomst.

– Värdetillväxt

Fastigheter har historiskt sett ökat i värde över tiden, vilket gör dem till en attraktiv långsiktig investering. Marknadsvärden kan dock variera, och det finns inga garantier för värdetillväxt.

Investera i fastighetslån

Att investera i fastighetslån är ett praktiskt sätt att investera i fastigheter utan att själv leta upp och köpa fysiska fastigheter. Det finns flertalet sådana plattformar att välja mellan. Nedan följer en beskrivning av några av dem.

Investeringsplattformen Tessin

Tessins plattform erbjuder en möjlighet för individer och företag att direkt investera i fastighetsprojekt utan traditionella mellanhänder. Genom att eliminera dessa mellansteg möjliggörs högre potentiella avkastningar för investeraren.

Hur det fungerar – Steg för steg

Investeringar genom Tessin sker i flera steg:

  1. Det börjar med en undersökning av tillgängliga projekt på plattformen. Intresserade investerare kan därefter reservera andelar i projektet.
  2. De erhåller sedan detaljerat investeringsmaterial för en mer ingående bedömning.
  3. Investeringen formaliseras sedan genom undertecknande av ett skuldebrev och överföring av kapital enligt givna instruktioner.

Vad innebär en investering och vilka är kostnaderna?

På Tessin är fokus exklusivt på fastighetsrelaterade investeringar, främst i form av ej överlåtbara skuldebrev. För den som investerar är tjänsten kostnadsfri, inklusive tillgång till en e-bok om fastighetsinvesteringar. Detta gör Tessin till en tillgänglig plattform för alla som är intresserade av att utforska fastighetsmarknaden.

Följ din investering

Genom Tessins plattform kan investerare följa projektets framsteg, vanligtvis genom kvartalsvisa uppdateringar. Denna översikt gör det möjligt för investerare att hålla sig informerade om utvecklingen utan att behöva fördjupa sig i detaljerade finansiella rapporter.

Plattformen Estateguru

Estateguru erbjuder en unik möjlighet för investerare att bygga välstånd genom att investera i lån till företag över hela Europa. Plattformen lovar en diversifierad portfölj med tryggheten från inteckning på fastigheter, vilket gör det till ett lockande alternativ för dem som söker alternativ till traditionella investeringsvägar.

Diversifiering och flexibilitet

Estateguru framhäver vikten av en inbyggd diversifiering i investerarportföljen, vilket möjliggörs genom investeringar i tusentals olika lån. Plattformen erbjuder inte bara långsiktiga avkastningsmöjligheter utan också korta resultat och tidiga utträdesalternativ, vilket ger investerare flexibilitet i sina investeringsstrategier.

Enkel användning

Med en enkel och intuitiv investeringsplattform lockar Estateguru en stor skara av investerare, med över 150 000 medlemmar i deras investerargemenskap. Den lättillgängliga plattformen uppmuntrar till deltagande även från dem som är nya till investeringsvärlden.

Nyckelfunktioner

Estateguru erbjuder flera praktiska funktioner för sina användare:

Auto Invest: Ett system som automatiskt investerar medel enligt användarens förinställda kriterier, vilket underlättar hands-off-investeringar.
Tidigt Utträde: Om du behöver ta ut dina pengar av någon anledning, finns en sekundärmarknad erbjuder möjlighet att sälja investeringar för de som behöver.
Investment Strategies: Tre olika strategier för att maximera användarnas avkastning baserat på deras risktolerans.

Risk och återbetalning

Alla investeringar medför risker, och fastighetsinvesteringar är inget undantag. Potentiella investerare bör noggrant överväga de projektspecifika riskerna samt den generella risken att förlora hela eller delar av investeringen. Återbetalning av kapital och avkastning sker vid löptidens slut enligt villkoren i skuldebrevet. Det är viktigt att notera att Tessin inte företräder någon av parterna i transaktionen, vilket innebär att investeraren självständigt måste göra en bedömning av investeringen. Notera även att historisk avkasatning inte är en garanti för framtida avkastning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Sociala Medier:

Kontakt:

[email protected]